Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 27.05.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 10.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/15 na pozemku p.č. 1696- orná půda a pozemku p.č. 1697- trvalý travní porost, vše v k.ú. a obci Chrtníč, okres Havlíčkův Brod, které jsou situovány v odlehlé, jižní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Chrtníč. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb