Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava-město
Začátek dražby: 08.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 15.500 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu objektu bez čp/če -garáž, na pozemku p.č. St. 2171, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Pozemek p.č. St. 2171 - zastavěná plocha a nádvoří je ve vlastnictví jiného subjektu (jako vlastník evidován: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97), a proto není předmětem dražby. Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v areálu garáži, v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části Mariánské Hory, v řadové zástavbě jako řadová vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 736/131 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od předmětu ocenění. Ve městě Ostrava je možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Dle místního šetření se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností.


Zpět na seznam dražeb