Kraj:Moravskoslezský
Okres:Nový Jičín
Začátek dražby: 24.5.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 29.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2613 - trvalý travní porost, o výměře 7.041 m2, a pozemku p.č. 2614 - ostatní plocha, o výměře 1.317 m2, vše v k.ú. Stará Ves u Bílovce, obec Bílovec, okres Nový Jičín, které jsou situovány v okrajové části obce, v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří funkční celek. Na části pozemku p.č. 2613 a pozemku p.č. 2614 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Bílovec je pozemek vedený jako: „ NS - plochy smíšené nezastavěného území“.


Zpět na seznam dražeb