Kraj:Jihomoravský
Okres:Hodonín
Začátek dražby: 03.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 50.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o přízemní zděnou garáž pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Hodonín, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný přes pozemek p.č. 2102/83 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2122/40 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Objekt není napojen na žádné inženýrské sítě. Dle informací ČSÚ v obci Hodonín je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Jedná se o garáž určenou pro jeden osobní automobil. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1985.


Zpět na seznam dražeb