Kraj:Jihočeský
Okres:Jindřichův Hradec
Začátek dražby: 27.05.2021 13:00
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 775.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška opakovaná
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou s valbovou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Nová Včelnice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese Nádražní ulice 388, 378 42 Nová Včelnice. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemních p.č. 1502/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice a p.č. 1105/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Nová Včelnice, Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní žumpu na vyvážení. Dle sdělení účastníka místního šetření je ve městě Nová Včelnice dále možnost napojení na hloubkovou kanalizaci. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. k.ú. Nová Včelnice, obec Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec.Dne 3.11.2004 Městský úřad Nová Včelnice, odbor výstavby a územního plánování vydal stavební povolení, kterým povoluje „stavební úpravy nebytového objektu - vestavba bytové jednotky Nová Včelnice, Nádražní č.p. 388“.Dne 12.5.2006 Městský úřad Nová Včelnice, odbor výstavby a územního plánování vydal rozhodnutí, kterým povoluje „stavební úpravy nebytového objektu - vestavba bytové jednotky Nová Včelnice, Nádražní č.p. 388“.V roce 2004 byly provedeny stavební úpravy nebytového prostoru na bytovou jednotku o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. V roce 2010 byla vyměněna střešní krytin, včetně klempířských konstrukcí.


Zpět na seznam dražeb