Kraj:Středočeský
Okres:Praha-západ
Začátek dražby: 25.05.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 693.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 34/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jílové u Prahy, č.p. 43, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 34/1), pozemku p.č. St. 34/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 34/2) a pozemku p.č. 46 - zahrada, vše v k.ú. Jílové u Prahy, obec Jílové u Prahy, okres Praha-západ. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. St. 34/2 již neexistuje. Evidenční stav staveb katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Jílové u Prahy, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět dražby se nachází na adrese: Pražská 43, 254 01 Jílové u Prahy, při hlavní komunikaci procházející obcí. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2068/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že pozemek p.č. 46 je skutečně přístupný navíc přes pozemek p.č. St. 35, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po právní stránce není zajištěn). Teoretický přístup k pozemku je přes níže uvedenou vedlejší stavbu, která je situována za rodinným domem na pozemku p.č. St. 34/1. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Jílové u Prahy je dále možné napojení na plynové vedení.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb