Kraj:Ústecký
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 27.06.2019 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 5.075.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení dražby

Jedná se o dražbu částečně podsklepeného rodinného domu (statku) ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt  se nachází na adrese: Těchobuzice 1, 412 01 Ploskovice - Těchobuzice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu a vlastní ČOV. V obci Ploskovice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení.

Objekt sestává ze 3 bytových jednotek. Bytové jednotky o velikosti 4+1 a 2+kk jsou situovány v I. nadzemním podlaží objektu a jednotka o velikosti 11+3 je situována v II. nadzemním podlaží objektu, každá s kompletním sociálním zařízením. Bytová jednotka 2+kk má samostatný vstup, jednotky 4+1 a 11+3 mají společný vstup. Na pozemku p.č. St. 37/1 se nachází objekt bez čp/če - zem. usedlost, který je ve vlastnictví jiného subjektu a proto není předmětem dražby. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1938. Celkový stavebně technický stav objektu lze ke dni ocenění hodnotit jako velmi dobrý.


Zpět na seznam dražeb