Kraj:Olomoucký
Okres:Jeseník
Začátek dražby: 13.5.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 114.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 4293/4 - ostatní plocha, vše v k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem, okres Jeseník. Pozemek je situovaný v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemcích p.č. 6960/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a p.č. 4293/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bělá pod Pradědem, Domašov 381, 790 01 Bělá pod Pradědem. Dle informací ČSÚ v obci Bělá pod Pradědem je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Bělá pod Pradědem je pozemek vedena jako: „RB - rekreace a bydlení“.


Zpět na seznam dražeb