Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava - město
Začátek dražby: 20.5.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 31.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 nemovité věci - jednotky č. 1703/3 v budově č.p. 1703, příslušející k části obce Poruba, na pozemku p.č. 3494, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 770/14304, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10556 a listu vlastnictví č. 10406, vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, okres Ostrava-město, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Josefa Skupy. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3609/104, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1969. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou, byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna výtahu a výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Zpět na seznam dražeb