Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 19.5.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 10.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 5256 - orná půda, a dále pozemku p.č. 5345 - ostatní plocha, vše v k.ú. Ostrožská Lhota, obec Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území, netvoří funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5295 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Ostrožská Lhota, č.p. 148, 687 23 Ostrožská Lhota. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb