Kraj:Vysočina
Okres:Jihlava
Začátek dražby: 11.5.2021 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 180.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 22/1 - trvalý travní porost, o výměře 1.199 m2, a pozemku p.č. 23 - trvalý travní porost, o výměře 2.189 m2, vše v k.ú. Předboř nad Jihlavou, obec Luka nad Jihlavou, okres Jihlava, které jsou situovány ve východní části katastrálního území v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci. Přístup přes vodní plochu je zajištěn lávkou. Na částech pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Luka nad Jihlavou jsou pozemky vedeny jako: „PL - FP louky, pastviny“.


Zpět na seznam dražeb