Kraj:Královéhradecký kraj
Okres:Jičín
Začátek dražby: 13.05.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 580.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 objektu č.p. 59, rod. dům, příslušející k části obce Psinice, na pozemku p.č. St. 75 (LV č. 444), v k.ú. Psinice, obec Libáň, okres Jičín. Z pohledu ocenění uvedený objekt splňuje charakter objektu bydlení (budova vícebytová). Jedná se o podsklepený objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Libáň, v místní části Psinice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese: Psinice 59, 507 23 Libáň - Psinice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem dražby. Objekt je situován v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 391/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, a dále přes pozemek p.č. St. 75 - zastavěná plocha a nádvoří, který je v podílovém spoluvlastnictví Města Libáň,. Dle informací ČSÚ ve městě Libáň je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává ze 4 bytových jednotek o velikosti 2+1 a 3+1, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží a 2+1 a 4+1, které se nacházejí ve II. nadzemním podlaží, každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť objekt nebyl zpřístupněn. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná.


Zpět na seznam dražeb