Kraj:Středočeský
Okres:Beroun
Začátek dražby: 13.5.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 49.460 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek I
3. Znalecký posudek II

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 3021 - trvalý travní porost, o výměře 472 m2, a dále pozemku p.č. 3013 - lesní pozemek, o výměře 630 m2, vše v k.ú. Vráž u Berouna, obec Vráž, okres Beroun.

Pozemek p.č. je situován ve východní části k.ú. s přístupem po nezpevněné komunikaci.

Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 3013 se nachází severovýchodně od Vráže pod lokalitou mzv. Hřeben jako součást roztříštěné pozemkové držby. Pozemek je v terénu poměrně dobře identifikovatelný, avšak hůře přístupný.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/40 na pozemku p.č. 771/178 - orná půda, o výměře 34 m2, v k.ú. Loděnice u Berouna, obec Loděnice, okres Beroun, který je situován v okrajové, zastavěné části obce. Pozemek je situován ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 771/172, který je ve vlastnictví obce Loděnice a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 771/174, který je ve vlastnictví soukromého subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn).


Zpět na seznam dražeb