Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Začátek dražby: 12.5.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 76.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1075 o výměře 6.984 m2, pozemku p.č. 1123/3 o výměře 786 m2, pozemku p.č. 1123/4 o výměře 1.548 m2 a pozemku p.č. 1123/5 o výměře 5.018 m2, vše trvalý travní porost, v k.ú. Křekov, obec Křekov, okres Zlín.

Pozemek p.č. 1075 je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky p.č. 1123/3, p.č. 1123/4 a p.č. 1123/5 jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Všechny pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb