Kraj:Moravskoslezský kraj
Okres:Ostrava-město
Začátek dražby: 06.05.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 55.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 k pozemku p.č. 1572/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1572/2 - ostatní plocha , vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava, okres Ostrava-město, které jsou situovány v okrajové části města Ostrava. Pozemky jsou situovaný v rovinném terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku ve vlastnictví státu, a přes pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. Na pozemku p.č. 1572/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města Ostrava jsou pozemky vedeny takto: - pozemek p.č. 1572/1 - „krajinná zeleň“ - pozemek p.č. 1572/2 - „plochy vodní a vodohospodářské“.


Zpět na seznam dražeb