Kraj:Ústecký
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 26.06.2019 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.775.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení dražby

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 217 - ostatní plocha, o výměře 585 m2, pozemku p.č. 220 - ovocný sad, o výměře 55.331 m2, pozemku p.č. 221/6 - zahrada, o výměře 193 m2, pozemku p.č. 221/7 - zahrada, o výměře 193 m2, a pozemku p.č. 234 - ostatní plocha, o výměře 54 m2, vše v k.ú. Těchobuzice, obec Ploskovice, okres Litoměřice, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Ploskovice, v místní části Těchobuzice. Pozemky tvoří funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné komunikaci. Pozemky p.č. 217, p.č. 234 a část pozemku p.č. 220 o výměře cca 51.131 m2 jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemcích se nachází tři velkokapacitní skleníky z kovových profilů se zasklením. V obci Ploskovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace a plynové vedení.

Dle platného územního plánu obce Ploskovice jsou pozemky zahrnuty:
- pozemek p.č. 217 v plochách jako: „NZ - plochy zemědělské“
- pozemek p.č. 220 - část (cca 4.200 m2) - stabilizované a z části v plochách změn jako: „SO - plochy smíšené obytné“
- pozemek p.č. 220 - část (51.131 m2) v plochách jako: „NZ - plochy zemědělské“
- pozemek p.č. 221/6 v plochách jako: „SO - plochy smíšené obytné“- pozemek p.č. 221/7 v plochách jako: „SO - plochy smíšené obytné“
- pozemek p.č. 234 v plochách jako: „NZ - plochy zemědělské“


Zpět na seznam dražeb