Kraj:Karlovarský
Okres:Cheb
Začátek dražby: 28.4.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 820.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci - pozemku parc.č. St. 1/1 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 422 m2, v k.ú. Táborská, obec Hazlov, okres Cheb. Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. St. 1/1 se nachází objekt, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Dne 1.10.2007 vydal Městský úřad Aš, Stavební úřad a úřad územního plánování, ÚZEMNÍ SOUHLAS a SOUHLAS S OHLÁŠENÍM - souhlas s umístěním a provedením stavby - rekreační chata na pozemku st. p. 1/1 v katastrálním území Táborská. Ke dni ocenění nebylo vydáno žádné kolaudační rozhodnutí či jiné listiny upravující užívání stavby. Evidenční stav staveb ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt s dřevěným opláštěním s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt je napojen na IS: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu. Dle podkladových materiálů objekt sestává z bytové jednotky o velikosti 2+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 2008. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.


Zpět na seznam dražeb