Kraj:Ústecký kraj
Okres:Louny
Začátek dražby: 19.05.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 38.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení dražby

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 2047 - orná půda v k.ú. a obci Holedeč, okres Louny, který je situován v centrální části katastrálního území a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Holedeč. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení.


Zpět na seznam dražeb