Kraj:Jihočeský
Okres:České Budějovice
Začátek dražby: 20.4.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.166.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu členských práv a povinností člena Bytového družstva Malostranská 448, 449, Malostranská 448, 375 01 Týn nad Vltavou - Malá Strana, IČO: 26028191, s právem užívání družstevního bytu č. 1 v budově č.p. 448, příslušející k části obce Malá Strana, na pozemku p.č. St. 1525, zapsané na listu vlastnictví č. 2891, vše v k.ú. Týn nad Vltavou, obec Týn nad Vltavou, okres České Budějovice, který se nachází v I. nadzemním podlaží panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími, na ulici Malostranská. Objekt je vybaven osobním výtahem. Dle dostupných údajů byl objekt postaven v roce 1973, v roce 2006 byla provedena rekonstrukce střechy, roce 2018 byl pořízen nový výtah. Dále bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, rekonstrukce stoupaček a výměna původních oken za nová.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Zpět na seznam dražeb