Kraj:Karlovarský kraj
Okres:Cheb
Začátek dražby: 01.04.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 168.200 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, stojící na pozemku parc. č. St. 616, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 83 m2, nacházející se v severozápadní zastavěné části města Skalná na ulici Nová č.p. 422 v řadové zástavbě rodinných domů. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Dům je podsklepený. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Fasáda domu je v zadní části zateplená. Okna domu jsou plastová a dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. Ve 2. NP domu se nachází lodžie. Součástí domu je vestavěná garáž v 1. NP s plechovými vraty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemky parc. č. 677/40 a parc. č. 677/41 navazují na stavební pozemek parc. č. St. 616. Pozemek parc. č. 677/40 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 229 m2. Pozemek parc. č. 677/41 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 72 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované, jsou částečně oplocené. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy bydlení individuální městského a příměstského typu. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a skleník. Pozemek parc. č. 677/40 je přístupný přes pozemky parc. č. St. 616 a parc. č. 644/41, které jsou ve spoluvlastnictví povinného. Pozemek parc. č. 677/41 je přístupný přes pozemky parc. č. 677/10 a parc. č. 677/29, které jsou ve spoluvlastnictví jiných subjektů a dále přes pozemek parc. č. 1768/1, který je ve vlastnictví města Skalná. Součástí nemovité věci jsou inženýrské sítě, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a skleník.

Pozemek parc. č. St. 941 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 58 m2. Pozemek je celý zastavěný stavbou tech. vybavení, která není předmětem dražby. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha smíšená obytná městského typu, je přístupný přes pozemek parc. č. 677/28, který je ve spoluvlastnictví jiných subjektů a dále přes pozemek parc. č. 1772/22, ve vlastnictví České republiky. Součásti ani příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.


Zpět na seznam dražeb