Kraj:Moravskoslezský
Okres:Opava
Začátek dražby: 30.3.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 15.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na pozemku p.č. 43/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 290 m2, v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, který je situován v okrajové, zastavěné části města Opava. Dle informací ČSÚ ve městě Opava je možné napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Opava je pozemek zahrnut v plochách jako: „SM - plochy smíšené obytné městské“.


Zpět na seznam dražeb