Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-sever
Začátek dražby: 25.03.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 593.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. usnesení o stanovení data dražby

Jedná se o dražbu jednotky č. 411/19 v budově č.p. 410, č.p. 411, příslušející k části obce Plasy, na pozemcích p.č. St. 504/1 a p.č. St. 504/2, a budově bez č.p./č.e., obč. vyb., na pozemku p.č. St. 1085, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům p.č. St. 504/1, p.č. St. 504/2, p.č. St. 1085 a p.č. 319/3, vše v rozsahu 757/17398, vše zapsané na listech vlastnictví č. 1668, č. 1553 a č. 1993, vše v k.ú. Plasy, obec Plasy, okres Plzeň-sever, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Lipová. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný ze veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 488/2, který je ve vlastnictví Pekárna a pečivo Plasy, spol. s r.o., Lipová 376, 331 01 Plasy. Komunikace je vedena v pasportu komunikací města Plasy jako účelová komunikace. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejné komunikaci v blízkosti objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1968. V roce 2006 byla provedena výměna stoupacího vedení. V roce 2012 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastní plynovou kotelnou, která je společná pro celý bytový dům.


Zpět na seznam dražeb