Kraj:Ústecký
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 24.3.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 26.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/1000 na přízemním, zděném, částečně podsklepeném objektu pod sedlovou střechou. Objekt se nachází v okrajové části obce Krabčice, v zemědělském areálu jako samostatně stojící. Pozemky pod stavbou jsou ve vlastnictví jiných subjektů, proto nejsou předmětem dražby. Objekt je napojen na IS: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle informací ČSÚ v obci Krabčice je dále možné napojení na tyto IS: hloubková kanalizace.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu z roku 1970. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrný.


Zpět na seznam dražeb