Kraj:Pardubický
Okres:Pardubice
Začátek dražby: 04.03.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 230.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu podílu o velikosti 1/2 na zděném, podsklepeném objektu rodinné rekreace se dvěma nadzemními podlažími pod mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chvaletice, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese Chvaletice č.e. 1, Chvaletice 533 12. Parkování je možné na vlastním pozemku. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 200 m od předmětu dražby. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Chvaletice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává ze tří obytných místností bez kuchyně a sociálního zařízení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1976. V letech 1981 - 1986 byla provedena nadstavba II. nadzemního podlaží. V dalším průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržba lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu.


Zpět na seznam dražeb