Kraj:Středočeský
Okres:Příbram
Začátek dražby: 9.3.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 26.600 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 k pozemku p.č. 317/1 - trvalý travní porost, o výměře 3.402 m2; a dále spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 k pozemku p.č. 317/10 - zahrada, o výměře 50 m2, p.č. 317/11 - zahrada, o výměře 37 m2, p.č. 317/13 - zahrada, o výměře 113 m2, a p.č. 317/17 - zahrada, o výměře 15 m2; vše v k.ú. Obory, obec Obory, okres Příbram. Pozemky jsou situován v okrajové části zastavěné území obce a je přístupný po nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 317/1 je veden v plochách územních rezervy pro bydlení, je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů; na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb