Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Začátek dražby: 25.2.2021 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 7.200 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikost id. 1/12 na pozemku parc. č. 43 - zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště), o výměře 781 m2, a pozemku parc.č. 1130/2 - zahrada, o výměře 553 m2; vše v k.ú. Mešovice, obec Uherčice, okres Znojmo. Pozemky se nacházejí téměř uprostřed obce Mešovice, tvoří jeden funkční celek, jsou porostlé trvalým travním porostem. Pozemky jsou přístupné z místní zpevněné komunikace. Dle platného územního plánu obce Mešovice je pozemek parc.č. 43 veden jako plocha k bydlení v rodinných domech a pozemek parc.č. 1130/2 je veden jako zemědělský plocha s využitím ZS - sady, drobná držba, zahrady.


Zpět na seznam dražeb