Kraj:Jihočeský
Okres:České Budějovice
Začátek dražby: 4.3.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 23.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p.č. 142/2 - zahrada, o výměře 136 m2, v k.ú. Hůrky u Lišova, obec Lišov, okres České Budějovice, který je situován v okrajové, zastavěné části města Lišov, v místní části Hůrky. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 146/3 - ostatní plocha a p.č. St. 11/1 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle platného územního plánu města Lišov je pozemek zahrnut v plochách jako: „BRU - plochy bydlení v rodinných usedlostech“.


Zpět na seznam dražeb