Kraj:Liberecký
Okres:Česká Lípa
Začátek dražby: 2.3.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 285.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek I
3. Znalecký posudek II

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na dřevěném, roubeném objektu bydlení se dvěma nadzemními podlažími, pravděpodobně bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese: Tubož 1, 472 01 Blatce - Tubož. Objekt je napojen na IS: elektro, vlastní studnu a vlastní žumpu na vyvážení. V obci Blatce je dále možné napojení na obecní vodovod.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 120 roků. V průběhu životnosti objektu byla pravděpodobně provedena výměna střešní krytiny, žlabů a svodů. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbou objektu lze ke dni ocenění uvažovat jako mírně podprůměrnou.


Zpět na seznam dražeb