Kraj:Moravskoslezský kraj
Okres:Bruntál
Začátek dražby: 21.01.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 8.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 150700/76755378 na nemovité věci - pozemku p.č. 1844 - trvalý travní porost, v k.ú. a obci Město Albrechtice, okres Bruntál, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení včetně nosné konstrukce.


Zpět na seznam dražeb