Kraj:Liberecký
Okres:Česká Lípa
Začátek dražby: 23.2.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 43.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 2066/5 - ostatní plocha, o výměře 247 m2, vše v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, okres Česká Lípa, který je situován ve vnitřní zastavěné části obce Doksy. V obci Doksy je možné napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Doksy je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území - SV - plochy smíšené obytné - venkovské.


Zpět na seznam dražeb