Kraj:Středočeský
Okres:Praha-západ
Začátek dražby: 07.01.2021 13:00
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 62.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 177/107 - ostatní plocha, vše v k.ú. Statenice, obec Statenice, okres Praha-západ, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Statenice. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Statenice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Statenice jsou pozemky zahrnuty v plochách: „PV - veřejná prostranství - komunikace místního významu.“


Zpět na seznam dražeb