Kraj:Královehradecký kraj
Okres:Náchod
Začátek dražby: 10.2.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 83.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 1469/15 - zahrada, o výměře 393 m2, v k.ú. Česká Skalice, obec Česká Skalice, okres Náchod, který je situován v okrajové, zastavěné části města Česká Skalice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci a přes pozemek p.č. 1469/3, který je v podílovém vlastnictví povinného a je rovněž předmětem dražby, dále přes pozemek p.č. 1360/1 a p.č. 1360/8, které jsou ve vlastnictví: Česká republika. V obci Česká Skalice je možné napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Česká Skalice je pozemek vedený jako: pozemek p.č. 1468/15 - „ REKREACE - zahrádkářské kolonie (RZ).“

Předmětem dražby je rovněž spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/17 na pozemku p.č. 1469/3 - trvalý travní porost, o výměře 292 m2, v k.ú. Česká Skalice, obec Česká Skalice, okres Náchod. Dle platného územního plánu města Česká Skalice je pozemek vedený jako: pozemek p.č. 1469/3 - „ REKREACE - zahrádkářské kolonie (RZ)“ .


Zpět na seznam dražeb