Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-město
Začátek dražby: 26.1.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 11.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení elektronické dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/16 k pozemku p.č. 7064 - ostatní plocha, o výměře 216 m2, v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město, který je situován ve vnitrobloku bytových domů. Ve městě Plzeň je možné napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Plzeň je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „plochy smíšené obytné.“


Zpět na seznam dražeb