Kraj:Ústecký
Okres:Děčín
Začátek dražby: 20.7.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 12.800 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 5028/10 - trvalý travní porost, o výměře 1.089 m2; a pozemku p.č. 5035 - ostatní plocha, o výměře 160 m2;vše v k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, okres Děčín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 5028/10 je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů, na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Na pozemku p.č. 5035 se nachází nezpevněná komunikace.


Zpět na seznam dražeb