Kraj:Moravskoslezský
Okres:Opava
Začátek dražby: 19.1.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 10.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 11/60 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 32/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 577 m2; pozemku p.č. 106 - ostatní plocha, o výměře 213 m2; a pozemku p.č. 1357 - orná půda, o výměře 249 m2, vše v k.ú. Malé Heraltice, obec Velké Heraltice, okres Opava.

Pozemky p.č. St. 32/2 a p.č. 106 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v okrajové části zastavěného území obce Velké Heraltice, v místní části Malé Heraltice. Dle informací ČSÚ v obci Velké Heraltice je možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Velké Heraltice jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: „BI - plochy bydlení individuálního.“

Pozemek p.č. 1357 se nachází v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb