Kraj:Moravskoslezský
Okres:Nový Jičín
Začátek dražby: 19.7.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 49.200 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 1679/9 - trvalý travní porost, o výměře 264 m2, pozemku p.č. 1681/4 - ostatní plocha, o výměře 352 m2, pozemku p.č. 1682/4 - trvalý travní porost, o výměře 575 m2, pozemku p.č. 1696/13 - trvalý travní porost, o výměře 109 m2, a pozemku p.č. 1771/11 - trvalý travní porost, o výměře 1.035 m2, vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, okres Nový Jičín.

Pozemky p.č. 1679/9, p.č. 1681/4, p.č. 1682/4 a p.č. 1696/13 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a netvoří funkční celek. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 1771/11 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Nový Jičín jsou pozemky vedeny zejména jako zemědělské pozemky.


Zpět na seznam dražeb