Kraj:Ústecký
Okres:Louny
Začátek dražby: 21.7.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 32.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu id. 1/3 na nemovitých věcech, a to pozemku p.č. 1207/5 - zahrada, o výměře 810 m2, v k.ú. Velká Černoc, obec Měcholupy, okres Louny, který je situován v okrajové, zastavěné části městyse Měcholupy, v místní části Velká Černoc. Zpevněná komunikace se vzdálenosti cca 120 m od předmětu dražby. Dle informací ČSÚ v městysi Měcholupy je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu městyse Měcholupy je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „BC - plochy bydlení - bydlení čisté v rodinných domech.“ Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a trasa nadzemního vedení elektrické energie.


Zpět na seznam dražeb