Kraj:Ústecký
Okres:Teplice
Začátek dražby: 6.1.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 35.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 17/168 na nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou. Objekt se nachází na adrese náměstí Svobody 147, 417 03 Dubí. Dům je napojen na IS: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod; ve městě Dubí je dále možné napojení na plynové vedení.

Objekt sestává ze čtyř bytových jednotek o velikosti 2x 1+1 a 2x 3+1. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 17/168 k z pozemku p.č. 76/1 - trvalý travní porost, o výměře 3.524 m2, a pozemku p.č. 78 - trvalý travní porost, o výměře 766 m2, vše v k.ú. Mstišov, obec Dubí, okres Teplice, které tvoří funkční celek. Dle platného územního plánu města Dubí jsou pozemky zahrnuty v plochách návrhových: „B - plochy bydlení.“ Dle sdělení pracovnice Městského úřadu Dubí, odbor Stavení úřad, nebylo v posledních 5-ti letech vydáno žádné rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb