Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Začátek dražby: 5.1.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 41.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na přízemním, zřejmě nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou a pultovou střechou. Objekt se nachází na adrese: Chrastěšovská 58, 763 12 Vizovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod, dále je možné napojení na plynové vedení. Předmětem dražby je rovněž podíl o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č.St. 1018 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m2.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb