Kraj:Ústecký
Okres:Louny
Začátek dražby: 16.12.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 242.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 k pozemku p.č. 562/6 - orná půda, o výměře 4.703 m2, v k.ú. Vinařice u Loun, obec Vinařice, okres Louny, který je situován v okrajové části obce, v mírně sklonitém terénu, s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Přes pozemek vede trasa nadzemního vedení. V obci Vinařice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod.

Dle platného územního plánu obce Vinařice je pozemek veden takto: „V3 - BV - plochy obytné v rodinných domech - venkovské“.


Zpět na seznam dražeb