Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava
Začátek dražby: 10.12.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 50.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu zděné, nepodsklepené garáže pod mírnou pultovou střechou. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, místní části Muglinov. Ve městě Ostrava možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů cca 40 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v mírně podprůměrném stavu (předpoklad provedení menších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb