Kraj:Jihomoravský
Okres:Vyškov
Začátek dražby: 8.12.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 21.600 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/84 k nemovitým věcem, a to pozemku p.č. 687/2 - orná půda, o výměře 89.174 m2; a pozemku parc.č. 735/1 - ostatní plocha, o výměře 781 m2; v k.ú. Ježkovice na Moravě, obec Ježkovice, okres Vyškov, které jsou situovány v centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek parc.č. 687/2 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb