Kraj:Jihočeský
Okres:Tábor
Začátek dražby: 26.06.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 153.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Předmětem dražby je pozemek p.č. 496/1 - zahrada, o výměře 1.532 m2, v k.ú. Chotěmice, obec Chotěmice, okres Tábor, na kterém se nachází objekt, který není předmětem evidence v katastru nemovitých věcí. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 80 m od předmětu dražby. V obci Chotěmice je možné napojení na elektro. Dle platného územního plánu obce Chotěmice je pozemek zahrnut v plochách jako: „Ri - plochy rekreace, stavby pro rodinnou rekreaci“. 

Na pozemku p.č. 496/1 se nachází přízemní neevidovaný objekt rodinné rekreace ze smíšeného zdiva (část zděná z CP a tvárnic a část dřevěná) s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Chotěmice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Objekt je napojen na elektro. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou.


Zpět na seznam dražeb