Kraj:Středočeský
Okres:Mělník
Začátek dražby: 7.12.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 20.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu id. 3/16 na nemovité věci - pozemku p.č. 786 - trvalý travní porost, o výměře 4.400 m2, v k.ú. Mělnická Vrutice, obec Velký Borek, okres Mělník, který je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky a z části se na něm nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb