Kraj:Středočeský
Okres:Praha-východ
Začátek dražby: 3.12.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 8.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 k nemovité věci - pozemku p.č. 725/51 - ostatní plocha, o výměře 285 m2, v k.ú. Mukařov u Říčan, obec Mukařov, okres Praha-východ, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Mukařov. Dle platného územního plánu města, obce Mukařov je pozemek zahrnut v plochách: „DS - dopravní infrastruktura - silniční“.


Zpět na seznam dražeb