Kraj:Jihočeský
Okres:České Budějovice
Začátek dražby: 24.11.2020 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 24.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/7 k pozemku p.č. 2968/4 - trvalý travní porost, o výměře 2.635 m2, a pozemku p.č. 2991/9 - vodní plocha, o výměře 114 m2, v k.ú. Hvozdec u Lišova, obec Hvozdec, okres České Budějovice, které tvoří jednotný funkční celek. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/7 na pozemku p.č. 1651/3 - trvalý travní porost, o výměře 1.773 m2, pozemku p.č. 1652/29 - trvalý travní porost, o výměře 3.222 m2, a pozemku p.č. 1652/33 - trvalý travní porost, o výměře 3.198 m2, vše v k.ú. Lišov, obec Lišov, okres České Budějovice, které netvoří jednotný funkční celek. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb