Kraj:Liberecký
Okres:Jablonec nad Nisou
Začátek dražby: 12.11.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 80.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 356/21 - trvalý travní porost, o výměře 406 m2, v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Janov nad Nisou. Dle informací ČSÚ v obci Janov nad Nisou je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Janov nad Nisou je pozemek zahrnut v plochách jako: „BV - plochy obytné - bydlení v rodinných domech“.


Zpět na seznam dražeb