Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava-město
Začátek dražby: 11.11.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 810.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu přízemního objektu pro rodinnou rekreaci pod sedlovou střechou krytou šindelem, který se nachází na pozemku parc.č. 2755/19 - zahrada, o výměře 372 m2, v k.ú. Slezská Ostrava. Objekt se nachází v zastavěné části obce Ostrava, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Dle informací ČSÚ v obci Ostrava je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1980. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

Dne 17.3.2020 vydalo Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního úřadu, sdělení, ve kterém uvádí, ke stavbě „objektu pro rodinnou rekreaci“ na pozemku p.č. 2755/19 v k.ú. Slezská Ostrava nebyla nalezena žádná projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, ani jiné opatření svědčící o tom, že by tato stavba byla zdejším stavebním úřadem povolena. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/27 na nemovitých věcech, a to na pozemku p.č. 2755/1 - zahrada, o výměře 449 m2, a pozemku p.č. 2755/12 - zahrada, o výměře 3.327 m2.


Zpět na seznam dražeb