Kraj:Jihočeský kraj
Okres:České Budějovice
Začátek dražby: 24.09.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 22.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemcích vše v k.ú. Petrovice u Borovan, obec Mladošovice, okres České Budějovice, které tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Mladošovice, v místní části Petrovice u Borovan. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na ve vlastnictví Obce Mladošovice. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Mladošovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Mladošovice jsou pozemky vedeny v plochách: - p.č. 27/4 - navržené plochy „B - plochy bydlení“, p.č. 27/5 - stabilizované plochy „VP - plochy veřejných prostranství“, p.č. 27/7 - stabilizované plochy „VP - plochy veřejných prostranství“, p.č. 27/8 - stabilizované plochy „VP - plochy veřejných prostranství“, p.č. 28/15 - stabilizované plochy „B - plochy bydlení“, p.č. 1670/1 - stabilizované plochy „DI - plochy dopravní infrastruktury“, p.č. 1670/2 - stabilizované plochy „DI - plochy dopravní infrastruktury.“ Přes pozemky vede trasa nadzemního vedení elektrické energie.


Zpět na seznam dražeb