Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 15.10.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 12.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedna se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/752 k nemovitým věcem - celkem 22 pozemkům o celkové výměře 224.405 m2, vše v k.ú. Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradiště. Podrobný popis všech pozemků je patrný z přiloženého znaleckého posudku.


Zpět na seznam dražeb